banner_respecs.jpg

 Jmenování do hodnosti brigádní generál

   Dne 28. října 2017 Prezident České republiky Miloš Zeman při příležitosti státního svátku a oslav 99. výročí vzniku samostatného Československého státu jmenoval na Pražském hradě do generálské hodnosti ředitele Ředitelství speciálních sil MO. První generálská hvězda byla udělena plukovníku generálního štábu Ing. Pavlu Kolářovi.

   Brigádní generál Ing. Pavel Kolář se narodil v Prostějově. V letech 1984 – 1988 dosáhl úplného středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou na Středním odborném učilišti strojírenském v Lutíně. Následně se v roce 1988 stal posluchačem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (obor průzkumný). Po dosažení vysokoškolského vzdělání v roce 1992 byl přidělen jako velitel skupiny 6. speciálního střediska v Prostějově. Na přelomu let 1999 a 2000 byl nasazen v zahraniční operaci SFOR na území Bosny a Hercegoviny. Po návratu se stal posluchačem kurzu VZP v zahraničí.

   V roce 2002 se stal zástupcem velitele střediska 6. skupiny speciálních sil a na sklonku téhož roku byl vyslán na zahraniční pracoviště v Tampě (USA) na pozici vedoucí starší důstojník. Po návratu ze zahraničního pracoviště zastával funkci zástupce velitele střediska 6. skupiny speciálních sil a následně byl v roce 2003 pověřen funkcí náčelníka operačního oddělení štábu 601. skupiny speciálních sil, kterou zastával do roku 2005. V tomto období byl v roce 2004 nasazen na území Afghánistánu v operaci Trvalá svoboda (Enduring Freedom). V letech 2005 až 2008 vykonával funkci zástupce náčelníka štábu 601. skupiny speciálních sil. Během těchto let byl v roce 2006 vyslán opět do Afghánistánu v rámci zahraniční operace Enduring Freedom.

   V období mezi 2008 až 2011 působil nejdříve jako poradce a následně jako zástupce ředitele J5 NSCC SHAPE v Monsu (Belgie). Po návratu zpět vykonával funkci zástupce ředitele a poté ředitele odboru provozního střediska Ministerstva obrany až do roku 2014. Koncem roku 2011 byl jako velitel Úkolového uskupení speciálních sil ISAF vyslán na území Afghánistánu. Od 1. 1. 2015 zastával post zástupce ředitele na nově vzniklém Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany, které vzniklo v rámci přepodřízení 601. skupiny speciálních sil pod velení NGŠ AČR. V roce 2017 ukončil kurz Generálního štábu AČR na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií VA Brno.

   Dnem 1. 8. 2017 se stal ředitelem Ředitelství speciálních sil MO a dne 28. 10. 2017 byl povýšen prezidentem České republiky do hodnosti brigádní generál.(28.10.2017)

 

Připomínky a náměty: webmaster@respecs.cz